Лабараторная работа. Тэма: Разлік плошчы асноўных памяшканняў бібліятэкі

2 гадзіны

Тэма: Разлік плошчы асноўных памяшканняў бібліятэкі

Мэта заняткаў: замацаванне тэарэтычных ведаў і фарміраванне практычных навыкаў вызначэнне неабходнай плошчы бібліятэчных памяшканняў.

Праблемная сітуацыя: бібліятэка, у якой Вы працуеце, вымушана пераехаць у іншае памяшканне.

Заданне: разлічыце неабходную плошчу асноўных памяшканняў бібліятэкі.

Метадычныя матэрыялы і тэхнічныя сродкі:

1.Метадычны дапаможнік па курсу.

2.Палажэнне "Аб арганізацыі сукупнай сеткі бібліятэк Рэспублікі Беларусь."

3.Калькулятар.

Методыка выканання работы:

1.Паўтарыце тэарэтычны матэрыял па тэме заняткаў.

2.Азнаёмцеся з метадычнымі матэрыяламі.

3.У адпаведнасці з дадаткам 1 зрабіце афармленне макета табліцы № 1 і 2 для разліку плошчы бібліятэкі.

4.Зыходзячы з інфармацыі, якая знаходзіцца ў дадатку 2, запоўніце табліцы.

5.Вызначце колькасць дакументаў кожнага віду ў бібліятэцы.

6.Вызначце Лабараторная работа. Тэма: Разлік плошчы асноўных памяшканняў бібліятэкі колькасць дакументаў у кожным структурным падраздзяленні бібліятэкі.

7.Вызначце колькасць дакументаў у бібліятэцы цалкам.

8.На падставе дадатку “Палажэнне аб арганізацыі сукупнай сеткі бібліятэк Рэспублікі Беларусь вызначце нарматывы плошчы памяшканняў, прызначаных для захавання фонда ў асобных структурных падраздзяленняў бібліятэкі.

9.Вызначце аб’ём плошчы неабходнай для захавання кожнага віду дакументаў у асобным структурным падраздзяленні (колькасць дакументаў дадзенага віду ў структурным падраздзяленні памножыць на адпаведны нарматыў).

10.Вызначце аб’ём плошчы, неабходнай для захавання дакументаў у кожным структурным падраздзяленні (падсумаваць плошчу, неабходную для захавання ўсіх відаў дакументаў, якія знаходзяцца ў дадзеным структурным падраздзяленні).

11.Вызначце агульны аб’ём плошчы, неабходны для захавання бібліятэчнага фонду (падсумаваць плошчу Лабараторная работа. Тэма: Разлік плошчы асноўных памяшканняў бібліятэкі, неабходную для захавання дакументаў ва ўсіх структурных падраздзяленнях бібліятэкі).


12.На заснаванні дадатка № “Палажэнне аб арганізацыі сукупнай сеткі бібліятэк Рэспублікі Беларусь”, вызначце нарматывы плошчы службовых памяшканняў і памяшканняў, якія прызначаны для абслугоўвання карыстальнікаў.

13.Вызначце аб’ём плошчы, неабходнай для размяшчэння кафедраў выдачы літаратуры, службовых і чытацкіх каталогаў, працоўных месцаў супрацоўнікаў і г.д.

14.Зрабіце перанос у табліцу № 3 неабходныя звесткі аб аб’ёму плошчы, якая прызначана для захавання фонду з табліцы № 1.

15.Зрабіце вызначэнне неабходнай плошчы асобных стуктурных падраздзяленняў бібліятэкі (падсумаваць вынікі дзеянняў выкананых у п. 13 і 14).

16.Вызначце агульную плошчу памяшканняў бібліятэкі (падсумаваць плошчу асобных структурных падраздзяленняў).

17.Зрабіце аналіз атрыманых вынікаў вызначанай Лабараторная работа. Тэма: Разлік плошчы асноўных памяшканняў бібліятэкі плошчы:

1) абанемента

2) агульнага чытальнага зала

3) спецыялiзаваных чытальных залаў

4) фондасховішча

5) аддзела камплектавання і апрацоўкі

6) для захавання фонда

7) даведачна-бібліяграфічнага аддзела

8) для работы супрацоўнікаў

9) для абслугоўвання карыстальнікаў

10) агульную плошчу бібліятэкі.


Дадатак №1

Табліца 1.

Разлік плошчы памяшканняў, прызначаных для захавання фондуВіды дакументаў Колькасць адзінак захавання, тыс. экз. Норма на 1 000 адзінак Неабходная плошча, кв. м.
Фон-да-схо-віш-ча Адчынены доступ Уся-го адзі- нак захавання
фондасховішча Ад-чы-не-ны до-ступ Фонда-схо-віш-ча Адчынены доступ Уся-го
Аб. Ч/з Спец. Ч/з аб Ч.з Спец ч/з
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Кнігі і часопісы А) на стацыянарных аднаярусных стэлажах Б) на двухярусных Лабараторная работа. Тэма: Разлік плошчы асноўных памяшканняў бібліятэкі стэлажах Газетныя падшыўкі: А) вялікафарматныя Б) малафарматныя Спецвіды навукова-тэхнічнай дакументацыі: А) вынаходніцтва Б) патэнтаў Стандарты, ДАСТы Ноты: А) у лістах Б) у сшытках Грампластынкі Магнітафонныя запісы Мікрафільмы і дыяфільмы


documentbedgkwf.html
documentbedgsgn.html
documentbedgzqv.html
documentbedhhbd.html
documentbedholl.html
Документ Лабараторная работа. Тэма: Разлік плошчы асноўных памяшканняў бібліятэкі