Тестові завдання. 1. Засновниками біржі можуть бути:

1. Засновниками біржі можуть бути:

1) банки і кредитні установи;

2) громадські, релігійні, і благочинні об'єднання і фонди;

3) фізичні і юридичні особи;

4) страхові та інвестиційні компанії;

5) центральні і місцеві органи державної влади і місцевого управлін­ня.

2. На закритій біржі право укладати угоди мають:

1) члени біржі та їх представники;

2) брокери, акредитовані на біржі;

3) постійні відвідувачі;

4) разові відвідувачі;

5) клерки.

3 .Органи управління біржею включають:

1) громадську структуру;

2) спеціалізовану структуру;

3) стаціонарну структуру;

4) комерційну структуру.

4. Упродовж року управління біржею здійснює:

1) розрахункова палата;

2) котирувальна комісія;

3) комітет з дотримання правил торгівлі;

3) біржовий арбітраж;

4) Біржовий комітет.

5. До складу спеціалізованих органів не входять:

1) котирувальна комісія;

2) комісія зі стандартів та якості;

3) контрольно-ревізійна комісія;

4) біржовий Тестові завдання. 1. Засновниками біржі можуть бути: арбітраж;

5) комісія з прийому нових членів біржі.

6. До основних форм взаємовідносин клієнтів з біржами не належать:

1) акціонерно-пайова;

2) маклерська;

3) брокерська;

4) разова;

5) змішана.

7. До основних показників діяльності бірж не відносять:

1) обсяги пропозицій товарів;

2) вартість укладених угод;

3) кількість членів;

4) обсяги попиту;

5) ліквідність виконаних контрактів.

Т. 1.7. ПРАВИЛА БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ


documentbecqubh.html
documentbecrblp.html
documentbecrivx.html
documentbecrqgf.html
documentbecrxqn.html
Документ Тестові завдання. 1. Засновниками біржі можуть бути: